AFA Försäkring

Buller i arbetslivet

Dokument   •   Okt 18, 2012 16:14 CEST

AFA Försäkring initierade 2007 ett FoU-program om buller i arbetslivet. Dess övergripande mål var att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på grund av buller, ta fram praktiska åtgärder och lösningar på arbetsmiljöproblem som rör buller och bidra till kunskapsutveckling inom området. Denna skrift presenterar översiktligt programmet och delprojekt.Läs mer på www.afaforsakring.se/forskning
Licens Creative Commons erkännande (?)