Electrolux AB

Delårsrapport januari - september 2010

Dokument   •   Okt 27, 2010 08:37 CEST

* Nettoomsättningen uppgick till 26 326 Mkr (27 617) och periodens resultat till 1 381 Mkr (1 631), vilket motsvarar 4,85 kr (5,74) per aktie. * I jämförbara valutor minskade nettoomsättningen med 2,3%.
Licens All rights reserved (?)