LKAB

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2010

Dokument   •   Okt 26, 2010 17:21 CEST

Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet blev 7 755 (2 936) Mkr. Rörelseresultatet för kvartalet uppgår därmed till 4 761 Mkr. Det operativa kassaflödet för tredje kvartalet blev 5 447 Mkr.
Licens Creative Commons erkännande (?)