Novartis Onkologi

Docent Jan-Erik Frödin: Nytt om ventrikelcancer, pankreascancer och tarmcancer, ASCO 2012

Dokument   •   Jul 12, 2012 08:52 CEST

Att låta patienter som är under palliativ cytostatikabehandling få vila enligt ”stop and go” bekräftades som möjligt behandlingsupplägg utan försämrad överlevnad vid både ventrikelcancer och kolorektalcancer. Det prognostiska värdet av antalet analyserade lymfkörtlar vid rektalcancer efter preoperativ kemoradioterapi kan ifrågasättas.
Licens Creative Commons erkännande (?)