EcoRub

EcoRub: Delårsrapport för Ecorub AB (publ) januari - juni 2012

Dokument   •   Aug 24, 2012 12:04 CEST

o Nettoomsättning för perioden 2,5 Mkr (2,3) o Resultat efter finansnetto – 0,2 Mkr (-0,7) o Resultat per aktie -0,02 kr (-0,27) o Likvida medel vid periodens slut 0,03 Mkr (0,4Mkr)
Licens Creative Commons erkännande (?)