Västra Götalandsregionen, koncernavdelning kultur

En mötesplats i världen - Västra Götalandsregionens kulturstrategi 2012 -

Dokument   •   Nov 17, 2011 16:31 CET

Kulturstrategin är kulturnämndens övergripande dokument som anger riktningen för den framtida kulturpoltiken. Den kommer att konkretiseras i nya kulturplaner som i sin tur ligger till grund för uppdrag till verksamheter, projektmedel och andra stöd som kulturnämnden fördelar. Startegin kommer att behandlas av regionstyrelsen för att sen slutligen antas av regionfullmäktige i början av 2012.
Licens Creative Commons erkännande, inga bearbetningar (?)