Region Värmland

Fakta i korthet: Potential för produktion av biodrivmedel från skogsråvara i Värmland

Dokument   •  Apr 12, 2012 09:06 CEST

Värmland har stora regionala tillgångar som kan användas för produktion av biodrivmedel. Här beskrivs i korta drag potentialen för biodrivmedel från skogsindustrins cellulosabaserade restprodukter.
Licens Creative Commons erkännande

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.