Health Consumer Powerhouse

Hälsovalsindex Malmö 2009

Dokument   •   Jul 17, 2009 11:07 CEST

Hälsoval-index Malmö (HVIM) 2009 utgör ett oberoende försök att studera läget inför starten av Hälsoval Skåne den 1:a maj 2009. Utfallet ger belägg för att Malmöbornas första val av vårdgivare knappast kan baseras på information om de aspekter på primärvården, som medborgarna anser viktiga.
Licens All rights reserved (?)