NCC AB

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2007

Dokument   •   Aug 23, 2007 11:30 CEST

• Nettoomsättningen ökade till 26 925 (23 465) MSEK • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 186 (629) MSEK • Periodens resultat efter skatt uppgick till 961 (446) MSEK • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 8,87 (4,13) SEK
Licens Creative Commons erkännande (?)