FCG AB

IGS - Internal Governance System

Dokument   •   Feb 20, 2013 10:14 CET

IGS är ett IT-baserat verktyg för effektiv regelefterlevnad, riskhantering, kontroll och styrning i finansiella företag. IGS skapar struktur och underlättar såväl dokumentation som planering och uppföljning. IGS minskar den administrativa bördan, och verktyget gör det även enkelt för kontrollfunktioner, ledning och styrelse att överblicka verksamheten.
Licens Creative Commons erkännande (?)