Kista Science City AB

Kista Science City Trendrapport för Tillväxt 2009-2010

Dokument   •   Feb 23, 2010 10:00 CET

För att kunna stödja tillväxten i regionen och främja Kistas utveckling är det viktigt att företagens förutsättningar och villkor är väl kända. Därför samlar vi varje år in information om hur företagen Kista upplever näringslivsklimatet. Återkommande frågor rör bolagens utveckling av sin orderstock, lönsamhet och sysselsättning samt deras prognoser för utvecklingen på längre sikt.
Licens Creative Commons erkännande (?)