Novartis Onkologi

KML – förkortningar, definitioner och begrepp

Dokument   •   Jun 14, 2013 08:38 CEST

Kronisk myeloisk leukemi är, som så många andra cancerformer, förknippad med en komplicerad och för lekmannen svårgenomtränglig terminologi. Därtill kommer en rad förkortningar som ofta dessutom betecknar engelska uttryck. Det här är en alfabetiskt ordnad lista över förkortningar som ofta förekommer i samband med KML samt övergripande förklaringar och beskrivningar av begreppens innebörd.
Licens Creative Commons erkännande (?)