E.ON Sverige AB

Miljöbokslut för Öresundsverket 2011

Dokument   •   Mar 20, 2012 12:00 CET

Öresundsverket är ett av världens effektivaste kraftverk. Anläggningen stod klar 2009. Driften har varit förenlig med de lokala och regionala miljökraven. Och provtagningar från innan verket togs i drift samt från i höstas visar på motsvarande resultat för undervattensvegetation, bottenfauna och fiskfauna.
Licens Creative Commons erkännande (?)