Defendor AB

Mytjakten, samlingsdokument

Dokument   •   Jul 17, 2013 08:30 CEST

Som representant för Taser Intl. Inc, tillverkare av en serie elvapen, stöter vi ofta på missuppfattningar och felaktiga påståenden om elvapen i allmänhet och TASER i synnerhet. Som ett led i vårt arbete vill vi säkerställa att marknaden har tillgång till korrekt information varför vi bemöter missförstånd på vår blogg. Vi sammanställer och uppdaterar våra inlägg i detta samlingsdokument.
Licens All rights reserved (?)