Health Consumer Powerhouse

Nordiskt KOL-index 21010 Resultat matris

Dokument   •   Sep 29, 2010 10:53 CEST

Nordiskt KOL-index 2010 Södra och Västra Sverige placerar sig på en delad första plats när de nordiska ländernas KOL-vård för första gången jämförs med varandra. Via 25 indikatorer indelade i strukturkvalitet, processkvalitet, resultat och tillgänglighet jämförs ländernas regioner med varandra. På tredje plats placerar sig Södra Finland. Lägst poäng fick de norska regionerna Väst och Syd-öst.
Licens All rights reserved (?)