Forska Utan Djurförsök

Ny myndighet för överklagade beslut om djurförsök

Dokument   •  Feb 18, 2008 10:18 CET

Djurförsöksetiska utredningen föreslår en ny myndighet för överklaganden av djurförsöksetiska nämndernas beslut och en avgift för djurförsök. Ur vårt remissvar: Otillräcklig att endast forskare som fått avslag kan överklaga, nya nämnden behöver kompetens om alternativ till djurförsök och avgift tveksamt, men bör i så fall gå till alternativ till djurförsök.
Licens Creative Commons erkännande

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.