Low2High Vacuum AB

Nytt mätinstrument - THERMOVAC TM101

Dokument  •  2010-05-01 10:32 CEST

Den nya digitala vakuummätaren THERMOVAC TM101 möjliggör en ny metod att direkt mäta vakuumtrycket i vakumkammare. Mätresultatet avläses på displayen och kan bearbetas ytterligare genom annan mjukvara.
Licens Creative Commons erkännande

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.