EnviroChemie

Pilotanläggning anaerob rening

Dokument   •  Aug 04, 2011 08:12 CEST

EnviroChemie utför pilotförsök med anaerob rening för att utvärdera lämplighet på aktuellt avloppsvatten för biogasproduktion och minskade driftskostnader för en efterföljande aerob rening. Vi har även eget laboratorium i Tyskland där vi kan utföra bänkskaleförsök på olika delavlopp för att utröna lämpligheten för anaerob rening innan ett pilotförsök initieras.
Licens Creative Commons erkännande

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.