Novartis Onkologi

Professor Kjell Öberg: Neuroendokrina tumörer – nya behandlingsstrategier

Dokument   •   Jul 14, 2011 09:19 CEST

För första gången sedan 1980-talet har två nya preparat godkänts för behandling av neuroendokrina tumörer i bukspottskörteln – everolimus och sunitinib. Traditionellt har patienterna behandlats med cytostatika. För patienter med överproduktion av hormoner används somatostatinanaloger med signifikant förbättrad livskvalitet. Under senaste decenniet har radioaktivt märkt oktreotid börjat användas.
Licens Creative Commons erkännande (?)