Proformia Hälsa

Proformias affärskoncept bygger på vetenskap

Dokument   •   Feb 05, 2010 15:45 CET

I början av 2000-talet fokuserade majoriteten av arbetsgivarna på rehabiliteringsinsatser. Målet var att minska sjukfrånvaron och därmed kostnaderna för företagen. Få insåg värdet av att jobba hälsofrämjande. Nu, när vi diskuterar vinster med att att hålla sin personal frisk, får vi ett helt annat gehör då många är på det klara med att hälsa ger intäkter i form av ökad produktivitet.
Licens All rights reserved (?)