Awepa International

Rekommendationer till COP-15 från parlamentariker i Afrika och Europa /African-European Parliamentary Recommendations to COP-15

Dokument   •   Dec 10, 2009 11:38 CET

Rekommendationerna, som utformats vid konfererenser i regi av AWEPA (European Parliamentarians for Africa), uppmanar parterna att nå en överenskommelse som hjälper Afrika att anpassa sig till klimatförändringarna och inkluderar parlamenten i genomförandet av avtalet. /These Recommendations appeal to the negotiating parties to reach an agreement that will help Africa adapt to Climate Change.
Licens All rights reserved (?)