Svenska kyrkan

Remissinstanser för kyrkohandboksförslaget 2016

Dokument   •   Maj 16, 2016 16:44 CEST

Kyrkohandboksförslaget 2016 har varit ute på remiss under perioden 1 januari-15 maj 2016. Under hösten 2016 och våren 2017 sker analys och bearbetningar utifrån remissvaren, . En skrivelse med förslag till beslut om ny kyrkohandbok kan därefter gå från kyrkostyrelsen i juni 2017. Om kyrkomötet hösten 2017 beslutar om en ny kyrkohandbok kan den tas i bruk 2018.
Licens Creative Commons erkännande (?)