Ostkusthamnar i samverkan

SAMKOST - Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader

Dokument   •   Feb 17, 2015 17:13 CET

VTI fick i december 2012 regeringens uppdrag att uppdatera tillgänglig kunskap om trafikens samhällsekonomiska kostnader. Arbetet har genomförts i ett antal separata projekt som behandlar olika externaliteter – slitage och nedbrytning av infrastruktur, olycksrisker, emissioner från förbränning av fossila bränslen, buller och trängsel eller knapphet – för varje trafikslag.
Licens Creative Commons erkännande (?)