MHF

Sammanfattning av utvärdering försök med alkobommar i Göteborg hösten 2013

Dokument   •   Maj 07, 2014 12:01 CEST

Under hösten 2013 har försök med automatisk nykterhetskontroll genomförts och utvärderats i Tysklandsterminalen i Göteborgs hamn. Försöken visar att en tydlig information till resenärerna på färjorna om de förestående utandningsproven i hamnen samt effektivt genomförda automatiska kontroller av samtliga fordonsförare leder till en kraftigt minskad andel onyktra förare.
Licens Creative Commons erkännande (?)