Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 10-09 - Fuktsäkra utfackningsväggar med hög prefabriceringsgrad

Dokument   •   Sep 22, 2010 09:56 CEST

I Sverige används idag nästan utan undantag utfackningsväggar med låg förtillverkningsgrad som en följd av de fuktproblem som ibland har uppkommit vid hantering och montering av utfackningsväggar. Under flera decennier har man i Holland utvecklat en handbok om förtillverkade utfackningsväggar. I detta projekt har motsvarande handbok för svenska förhållanden tagits fram.
Licens Creative Commons erkännande (?)