Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 10-10 - Montage av fönster i fasad

Dokument   •   Sep 22, 2010 11:26 CEST

Tidigare studier av hur fönster monteras i vägg visar på problem med att regnvatten kan rinna in. I detta projekt ges förslag till montage av fönster som ger beständigare och säkrare lösningar. Olika väggkonstruktioner finns beskrivna. Projektet tar inte ställning till funktion och lämplighet hos de olika väggkonstruktionerna utan behandlar möjliga montage av fönster oavsett konstruktion av vägg.
Licens Creative Commons erkännande (?)