Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 10-11 - Sanering av mögelskador

Dokument   •   Sep 22, 2010 12:11 CEST

Effektiviteten av olika mögelsaneringsmetoder har undersökts av IVL Svenska Miljöinstitutet och Lunds universitet. Resultatet visar att inget av de undersökta saneringsmedlen eller metoderna lyckades hejda mögeltillväxt helt eller ta bort de mögelgifter som bildats i materialen. Om mögelskador konstaterats bör orsaken till fuktskadan åtgärdas omgående och det skadade materialet bytas ut.
Licens Creative Commons erkännande (?)