Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 10-12 - Energieffektiv byggarbetsplats

Dokument   •   Sep 22, 2010 12:17 CEST

I detta projekt har förslag på energieffektiviserande åtgärder under byggproduktionen tagits fram och sammanställts. En viktig slutsats är att det borde vara ganska enkelt att minska energianvändningen på en normal byggarbetsplats. Med de verktyg för planering, genomförande och uppföljning som tagits fram i projektet borde man kunna minska elförbrukningen med 20-30 % på byggarbetsplatsen.
Licens Creative Commons erkännande (?)