Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 10-14 - Utveckling av ny gångbaneläggare

Dokument   •   Sep 22, 2010 16:17 CEST

Dagens arbete med att asfaltera gångbanor sker ofta för hand. I de fall det går att använda maskin så är den så gammal att den inte är miljögodkänd och arbetsmiljön för föraren av maskinen är undermålig. I detta projekt har därför en ny gångbaneläggare tagits fram som ger bättre kvalitet och arbetsmiljö.
Licens Creative Commons erkännande (?)