Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 11-11 Utveckling av moderniserade provningsmetoderför tillstånd hos vägmaterial

Dokument   •   Okt 11, 2012 12:56 CEST

Provnings- och mätmetoder är av fundamental betydelse för kontroll och styrning av sammansättning, egenskaper och tillstånd hos vägmaterial. Även vid forsknings- och utvecklingsarbete samt vid skadeutredningar krävs mät- eller provningsmetoder som på ett relevant sätt kan kontrollera och värdera materialets egenskaper.
Licens Creative Commons erkännande (?)