Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 11-13 System för stabilisering av jord genom frysning

Dokument   •   Okt 11, 2012 13:01 CEST

I samband med byggandet av Södra Länkenprojekten i Stockholm i början av 2000-talet tillämpades för svenska förhållanden en relativt oprövad lösning för att temporärt stabilisera och täta tunnlar under tunneldrift – Artificiell jord och bergfrysning (AGF). Detta projekt behandlar framför allt den tiningsrelaterade sättningen i finkornig jord.
Licens Creative Commons erkännande (?)