Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 11-14 Geoelektriska metoders tillämpbarhet vid bergbyggnadstekniska förundersökningar

Dokument   •   Okt 11, 2012 13:03 CEST

Byggande i berg är förenat med risker eftersom kunskap om geologin och markförhållandena är begränsad. I detta projekt utvärderas tillämpbarheten av geoelektriska metoder som ett verktyg för undersökning av bergmassans egenskaper.
Licens Creative Commons erkännande (?)