Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 11-16 Underhållstätning av befintliga tunnlar

Dokument   •   Okt 11, 2012 13:10 CEST

Äldre bergtunnlar tenderar att ha omfattande inläckage av vatten, vilket leder till stora drift- och underhållskostnader för tunnelägarna. I detta projekt har man, i en trång bergtunnel från början av 1970-talet installerad med fuktkänsliga utrustningar, framgångsrikt utvecklat en metod för efterinjektering som medfört att vattenläckaget minskats till en tredjedel.
Licens Creative Commons erkännande (?)