Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 11-17 Dags för en ny sprängstandard

Dokument   •   Okt 11, 2012 13:12 CEST

Bergsprängning sysselsätter många människor över hela landet. I detta projekt har man tagit fram ett underlag för den nya svenska sprängstandarden – SS460 48 66 – som har reviderats och uppdaterats för dagens och morgondagens behov.
Licens Creative Commons erkännande (?)