Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 11-18 Upphandlingskrav för asbestsanering

Dokument   •   Okt 11, 2012 13:13 CEST

Vid upphandling av asbestsanering är det viktigt att parterna är överens om vilka krav som gäller och att entreprenören på ett trovärdigt sätt kan visa hur kraven skall uppfyllas. Arbetet med att ta fram ett branschgemensamt upphandlingsunderlag har utförts i samråd med arbetsmarknadens parter och i diskussion med Arbetsmiljöverket.
Licens Creative Commons erkännande (?)