Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 11-20 Provning och analys av spårbildning i asfaltbeläggningar

Dokument   •   Okt 11, 2012 13:21 CEST

Det övergripande syftet med detta projekt var att fördjupa kunskapen kring uppkomsten av spår i vägar. Mätningar har gjorts på provvägen E6 Fastarp-Heberg som är unikt väldokumenterad sedan färdigställandet 1996.
Licens Creative Commons erkännande (?)