Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 11-21 Utbildning inom samhällsbyggnadssektorn – civilingenjörs- och mastersprogram

Dokument   •   Okt 11, 2012 13:24 CEST

Projektet har handlat om utformningen av grundutbildning vid Chalmers, KTH, LTH och LTU kopplad till civilingenjörs- och masters-program inom samhällsbyggnadsområdet. Chalmers, KTH, LTH och LTU har bildat samarbetsorganisationen Sveriges Bygguniversitet för att genom samverkan effektivisera forskning och utbildning.
Licens Creative Commons erkännande (?)