Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 12-01 Geotuber för slamavvattning vid anläggningsarbeten

Dokument   •   Okt 12, 2012 08:11 CEST

Vid anläggningsarbeten uppkommer ofta vatten som behöver avlägsnas till en närliggande recipient. Vattnet kan då innehålla så mycket föroreningar att det måste renas innan det kan ledas till recipienten. Studien belyser både teoretiska och praktiskt handgripliga aspekter av en enkel och robust avvattningsteknik som är på frammarsch – geotuber.
Licens Creative Commons erkännande (?)