Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 12-02 Förstärkning av betongkonstruktioner med kompositmaterial

Dokument   •   Okt 12, 2012 08:13 CEST

Handboken behandlar FRP kompositer och deras materialegenskaper, de vanligaste förstärkningssystemen, dimensioneringsförutsättningar och ett antal tillämpningar. Syftet är att sprida information och öka kunskapen hos beställare, konstruktörer och utförare i samband med förstärkning av betongkonstruktioner med fiberkompositer.
Licens Creative Commons erkännande (?)