Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 12-03 Armering i byggprocessen – digital styrning och kontroll från konstruktör till fabrik

Dokument   •   Okt 12, 2012 08:14 CEST

Syftet med projektet har varit att kartlägga hur armeringsinformation förs från konstruktören till entreprenören och vidare till armeringsleverantören, och därefter undersöka om det i större utsträckning än idag går att använda digital informationshantering i armeringsprocessen.
Licens Creative Commons erkännande (?)