Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 12-04 Laga så det håller! – Reparation av småskador på kommunala asfaltytor

Dokument   •   Okt 12, 2012 08:17 CEST

De flesta resor och transporter startar och slutar på en kommunal väg. Det här gör den kommunala gatumiljön till en viktig del av infrastrukturen. Ett väl fungerande kommunalt vägnät ställer höga krav på dess vård och underhåll. Genom att uppmärksamma och åtgärda de här skadorna på asfalten snabbt kan mer omfattande och dyrare gatureparationer undvikas.
Licens Creative Commons erkännande (?)