Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 12-05 Energianvändning inom vägdriften med potentialer för ökad effektivitet

Dokument   •   Okt 12, 2012 08:18 CEST

Detta projekt har haft till syfte att kartlägga energianvändningen inom driften av vägarna genom att ta fram en energianvändningsmodell. Studien visar att vinteraktiviteter som plogning, saltning och sandning är de aktiviteter som drar mest energi. De anses också ha högst besparingspotentialer.
Licens Creative Commons erkännande (?)