Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 12-07 Effektivare upphandlingsprocess med elektronisk samverkan

Dokument   •   Okt 12, 2012 08:21 CEST

Upphandling är en intensiv och ständigt pågående process, en process som är förknippad med mycket manuell hantering och stora volymer pappersdokument. Med moderna internetbaserade system blir det möjligt att införa nya och mer rationella arbetssätt. I en studie från BEAst påvisas att nyttoeffekten är omfattande för både entreprenörs- och leverantörsled.
Licens Creative Commons erkännande (?)