Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 12-08 BIM i ett bostadsprojekt

Dokument   •   Okt 12, 2012 08:22 CEST

Byggmästare och projektörer har mycket att vinna på att använda BIM – byggnadsinformationsmodellering. Handboken ”BIM för byggmästare” har använts i ett skarpt bostadsprojekt fram till och med systemhandlingarna. De goda erfarenheterna redovisas i en handledning och i en IT-manual.
Licens Creative Commons erkännande (?)