Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 12-10 Effektivisering av energianalyser med BIM

Dokument   •   Okt 12, 2012 08:26 CEST

De programvaror som används för energiberäkningar idag har ofta möjlighet att importera information från BIM-modeller. Detta arbetssätt spar mycket tid. På grund av olika syften med arkitektens respektive energispecialistens modell, finns svårigheter i informationsöverföringen som måste identifieras och hanteras på ett strukturerat sätt.
Licens Creative Commons erkännande (?)