Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 12-11 Massundanträngning i samband med pålslagning i lera

Dokument   •   Okt 12, 2012 08:28 CEST

Vid pålslagning uppkommer bland annat massundanträngning i undergrunden, vilken resulterar i rörelser och tvångskrafter i befintliga byggnader och anläggningar. Därför behövs det metoder som möjliggör prognostisering av förväntade markrörelser så att den tekniska designen (till exempel val av påltyp) kan anpassas med hänsyn till de maximalt tillåtna markrörelserna.
Licens Creative Commons erkännande (?)