Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 12-13 Prefabricerade system för energieffektivisering av bostadshus vid renovering

Dokument   •   Okt 12, 2012 08:33 CEST

Sverige har deltagit i ett internationellt forskningsprojekt för prefabricerade system för lågenergirenovering av bostäder (IEA Annex 50). Annex 50 har haft som målsättning att möjliggöra ombyggnader som innebär en halvering av energianvändningen för värme och varmvatten. Projektet har inriktat sig i första hand på teknik som innebär tillverkning och byggande med prefabricerade enheter.
Licens Creative Commons erkännande (?)