Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 12-14 Utvärdering av lågenergihuset Hamnhuset

Dokument   •   Okt 12, 2012 08:34 CEST

Hamnhuset i Göteborg är det största huset i Sverige byggt i så kallad passivhusteknik och har som demo-projekt väckt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har gjort mätningar under ett år för att följa upp energianvändningen och den termiska komforten.
Licens Creative Commons erkännande (?)