Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 12-19 Verktyg för beräkning av klimatpåverkan vid efterbehandling av förorenad mark

Dokument   •   Okt 12, 2012 08:41 CEST

Verktyget för beräkning av klimatpåverkan vid efterbehandling av förorenad mark kan hjälpa entreprenörerna att svara upp mot miljökrav i entreprenadupphandlingar. Programmet redovisar växthusgasutsläpp i kilogram koldioxidekvivalenter.
Licens Creative Commons erkännande (?)