Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 12-20 Hjälpmedel för optimal lastning av anläggningstransporter

Dokument   •   Okt 12, 2012 08:44 CEST

Med bättre kontroll vid lastningen minskas också risken för överlaster med alla följdverkningar det kan ha. Med hjälp av fordonsmonterade lastkännare kan lastbilsflaken fyllas optimalt. Risken för överlast minskas samtidigt som fyllnadsgrad, och därmed produktiviteten, höjs för anläggningstransporter. Resultatet blir bättre fyllda flak, färre transporter och minsta möjliga vägslitage.
Licens Creative Commons erkännande (?)